2012-11-16

Nya avtal i november.

GE Real Estate förlänger och utökar antal fastigheter för plåt samt snöskottning, avtalet löper på 3 år.Svenska Handelsbanken skriver snöskottningsavtal för Stockholm City.Byggnadsfirma Olov Lindgren förlänger snöskottningsavtal.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se