2013-11-25

Vi är licensierade snöskottare genom "Skotta Säkert"

Fastighetsägaren har ansvar för att ingen skadas av fallande snö och istappar. Vi är licencerade och legitimerade för säker snöröjning på tak. Skotta säkert genomförs av Plåtslageriernas Riksförbund i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen. Med rätt kunskap och rätt redskap minimeras även risken att fastighetens tak blir skadat vid snöröjning.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se