2013-06-18

"Vi e´överallt"

Om vi inte skrålar på Friends så gnolar vi gärna lite för om masten. Alltid på topp!

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se