Kvarteret Lokabrunn.

Vi utför byggnadsplåtslageri, såsom bandtäckning av tak, uppsättning av hängrännor, stuprör, fönsterbleck, snöskottning,venthuvar m.m. Vi utför även målning av plåttak.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se