09 Mar 2018 Plåtslagaren

Nytt uppdrag

Brf Jungfrudansen

Vi kommer att göra en omläggning av två tak på Jungfrudansen 1-15

Nytt tätskikt , nya krönplåtar , nya detaljer kring fläktar och tak luckor.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se