Plåtslagaren består idag av tre bolag. Två traditionella plåtslagerier och ett bygg- och fastighetsbolag.

Plåtslagaren G H Johansson Bygg & Fastighet AB är moderbolaget som har som uppgift att projektera, bygga och förvalta fastigheter varav detta bolag äger fastighet i Roslagen (350 kvm) samt i Nacka (1440 kvm) där  våra dotterbolag driver plåtslageriverksamheter.
Bolaget kommer att till Mars 2013 färdigställa ytterligare 1 fastighet för uthyrning där avtal med hyresgäster  finns klart redan idagsläget. Storlek på denna fastighet kommer att bli ca 650 kvm. Vidare är planering för vår fjärde fastighet i projektering och som också kommer att ligga i Nacka, storlek planerad till ca 1000-1500 kvm med utförande under senare del av 2013 och färdigställande till 2014. I våra fastigheter tillhandahåller vi också plåtslagerimaskiner som i sin helhet är helt finansierade av egna medel och tillhör en mycket modern och ergonomisk bra maskinpark.

Plåtslagaren GH Johansson AB är helägt dotterbolag till vårt moderbolag och bedriver traditionell plåtslageri- samt viss byggverksamhet. Vi är i dagsläget 12 st. plåtslagare varav 2 st. plåtslagarlärlingar, samtliga plåtslagare är rutinerade med gesällbrev som yrkesbevis. Vi utför byggnadsplåtslageri på tak samt fasader, kulturfastigheter, kopparbeten, bandtäckningar, tätskikt, taksäkerhet, takmålningar, snöskottningar samt diverse servicearbeten såsom byte av stuprör, hängrännor, skorstensbeslag m.m. Vi lägger stor vikt på kvalité både vad gäller arbete samt miljö, personal finns tillsatt för att utveckla kontrollsystem samt utbilda vår egen personal. Företaget har precis genomgått en hållbarhetsgranskning på uppdrag av Fabege AB som anlitat konsultföretaget Sustainia Sweden AB för att genomföra denna kontroll på plats i våra lokaler och där vi fick förklara och redogöra för våra arbetsrutiner, kvalitetssystem, arbetsmiljöplaner, uppförandekoder m.m, en tuff granskning som utfördes och som också blev väl godkänd, Kul!!

L E Eriksson Plåtslageri AB är ett helägt dotterbolag till Plåtslagaren GH Johansson AB och som verkar framför allt i Norra Stor-Stockholm / Roslagen med områden från Uppsala ned till Täby. Företaget köptes år 2008 och vi har moderniserat företaget med renovering samt tillbyggnad av befintliga lokaler och med en modern maskinpark. Här finns ca 5-6 st. duktiga och erfarna plåtslagare samtliga med yrkesbevis/gesällbrev.

Välkomna till oss med förfrågningar om plåtslageri, bygg och hyra av lokaler.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se