PLÅTSLAGAREN VÄXER!

Hall 3

I vintrar påbörjades planeringen av "hall 3", en ny byggnad på ca 650 kvadrat delat i 2 lokaler. 


bygglov inlämnat
Bygget planeras att färdigställas hösten 2015

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se