Skotta säkert genomförs av Plåtslageriernas Riksförbund i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen.

Skotta Säkerts hemsida >>>

Snöröjning och taksäkerhet erbjuder vi genom avtal

Snöskottningsavtal

Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. När detta händer, kan fastighetsägaren (eller annan som inträtt i dennes ställe, t ex på grund av ett avtal) bli ansvarig för brott, exempelvis vållande till annans död. Det är mycket viktigt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens och de resurser som arbetet kräver. Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta (ofta riskfyllda) arbete. Vi har stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra snöskottningstjänster. Självklart är vi licenserade för röjning av snö och is på tak och innehar Skotta Säkert-legitimation.
Skotta säkert genomförs av Plåtslageriernas Riksförbund i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen. Läs mer om licenseringen här.

Serviceavtal
Vi utför översyn av tak med avtalad periodicitet och sammanställer eventuella åtgärdsförslag. Det är självklart upp till den enskilda fastighetsägaren att välja entreprenör för att utföra föreslagna åtgärder.

Vi säkrar ditt tak.

Taksäkerhet och taksäkerhetsanordningar är benämningen på de tekniska detaljer som monteras på fasader och tak för att säkert kunna tillträda, förflytta sig och arbeta på tak. Vi utför taksäkerhetsarbeten såsom gångbryggor, skorstensstegar, snörasräcken m.m.Samtligt material är varmförzinkat galvaniserat stål som pulverlackeras i standard-kulörer. Infästningar sker oftast med sk. falsfästen, dvs ej genomgående infästningar!

Välkomna till oss med förfrågningar om plåtslageri, bygg och hyra av lokaler.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se