2018-02-26 12:06
Nytt uppdrag
Byggteknik i Tumba

Vi lägger nytt sedum tak på förskolan Ängen tillsammans med Byggteknik i Tumba

2018-02-16 14:37
Nytt uppdrag
Brf Jungfrudansen

Vi kommer att göra en omläggning av två tak på Jungfrudansen 1-15

Nytt tätskikt , nya krönplåtar , nya detaljer kring fläktar och tak luckor.

2018-02-16 13:43
Nytt uppdrag
Svea Serenad och Svea symfoni

Vi är glada och stolta att vi har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad att utföra en Plåt , tak & Tätskiktsentreprenad.

Platsen är Lidingövägen / Östermalm

Vilka vi är.

Plåtslagaren G H Johansson startades 1982 av Gustav Johansson. Sedan 1990 drivs företaget av Pelle Johansson. Idag består bolagsgruppen av tre företag: Ett bygg- och fastighetsbolag samt två helägda dotterbolag som bedriver traditionell plåtslageriverksamhet samt viss bygg- och anläggningsverksamhet. För närvarande är vi cirka 20 anställda fördelat på de tre bolagen. Säsongsvis flerdubblas arbetsstyrkan för röjning av snö och is på tak.

Vad vi gör.

Vi utför byggnadsplåtslageri på tak och fasader, kopparbeten, bandtäckningar, tätskikt, taksäkerhet, takmålningar, snöskottning samt diverse servicearbeten såsom byte av stuprör och hängrännor, skorstensbeslag, m.m. Vi har dokumenterad erfarenhet av kulturfastigheter. Moderbolaget Plåtslagaren G H Johansson Bygg & Fastighet AB projekterar, bygger och förvaltar fastigheter.

Var vi finns.

Vi finns i Nacka (Saltsjö-Boo) och i Roslagen. Vårt moderbolag Plåtslagaren G H Johansson äger de fastigheter där de båda dotterbolagen bedriver sina respektive plåtslageriverksamheter. Det ena bolaget, L E Eriksson Plåtslageri verkar i huvudsak i Norra Stor-Stockholm medan det andra. Plåtslagaren G H Johansson har en har ett vidare geografiskt arbetsfält. För karta och fullständig kontaktinformation, klicka på knappen nedan.

Välkomna till oss med förfrågningar om plåtslageri, bygg och hyra av lokaler.

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se