Vi kröner stadens tak.

Plåtslageri under ansvar

Vi tar alltid miljöhänsyn vid materialval och arbetsmetoder. Vi utgår alltid efter vår övergripande kvalitetsplan som är avsedd att tillämpas i den dagliga verksamheten med alla typer av uppdrag inom företagets verksamhet.

Vår övergripande kvalitetsplan

Orientering: Denna kvalitetsplan skall ses som komplement till vårt eget kvalitets program som är att jämföra med ISO 9000 // 14000. Certifiering kommer att ska inom snar framtid.

Bakgrund: Detta dokument utgör en övergripande kvalitetsplan som är avsedd att tillämpas i den dagliga verksamheten med alla typer av uppdrag inom företagets verksamhet. Vardera uppdrag / projekt har således också en specifik kvalitetsplan som ligger till grund för det specifika objektet.
Aktivitetsstyrning

För varje uppdrag skall följande fastställas,

 • Krav på teknisk utrustning
 • Krav på uppdragets bedrivande
 • Krav på kommunikation för olika aktörer inom uppdraget
 • Krav på kvalitetssäkring
 • Krav på möten med regelbundenhet
 • Krav på avvikelserapportering
 • Krav på särskilda insatser för kritiska arbetsmoment
 • Krav på särskilda ordningsregler och skyddsregler för uppdraget
Uppföljning

För varje uppdrag gäller

 • Ändringar mot kontraktshandlingar som görs under projektet skall dokumenteras på avvikelserapport eller fråga/svar
 • Justering / Rättelse skall omedelbart ske då fel påtalats eller upptäcks
 • Uppdragets arbetsledning ansvarar för att dokument inlämnas enligt kontrakt/beställning
 • Dokumentation skall förvaras i för projektet avsedd pärm och i enlighet till beställarens önskemål.
Kvalitetsmål
 • Övergripande kvalitetsmål skall vara att ge våra kunder den produkt som avtalats med de krav på kvalitet, utförande och leveranstider som gäller för projektet
 • Miljöhänsyn skall tas vid materialval och arbetsmetoder
 • Gällande lagar och förordningar skall uppfyllas såväl vid eget arbete som vid efterföljande led där vi har möjlighet att påverka och ev. styra dessa
 • Att genom goda erfarenheter ständigt förbättras
Kvalitetspolicy

Redovisas i särskilda dokument.

Miljö
 • Miljöansvarig ansvarar för att lagstadgade miljökrav efterlevs.
 • Miljöansvarig ansvarar för att beställarens och projektet miljökrav efterlevs.
 • För märkningspliktiga produkter skall varuinformationsblad (säkerhetsblad) lämnas till beställaren innan användning.
 • För att begränsa att miljöskadliga produkter används skall alltid granskning ske innan användning. Vid olämpliga produkter skall alltid alternativa lösningar undersökas.
Tidplan
 • För varje projekt som löper över längre tid skall tidplan upprättas.
 • Avstämning av tidplan skall göras regelbundet.
 • Erforderliga åtgärder skall i god tid tas då det vid avstämning konstateras att uppdrag ej följer tidplanen.
Organisation

Moderbolag

Vestum AB

Plåtslagaren GH Johansson AB

VD - Håkan Torhult 

Kollektivavtal

Företaget har kollektivavtal

Välkomna till oss med förfrågningar.

Kontakta oss
Producerad av
crossmenu