Vi kröner stadens tak.

Plåtslagaren GH Johansson är det självklara valet för er plåt & takentreprenad  


Plåtslageri
Vi utför traditionell byggnadsplåtslageri på tak och fasader. Inom begreppet byggnadsplåtslageri ingår garneringsarbeten. Det vill säga de kringtäckningar som måste göras runt skorstenar, ventilationshuvar, avluftningsrör med mera på tak täckta med tegel eller motsvarande. I garneringsarbeten ingår exempelvis krönbeslag, fasadlister och övriga vattenavledande lister, stuprör, system och detaljer för att trygga vattenavrinning från taken. 

Tätskikt och Sedum
Att arbeta med tätskikt är en helt annan typ av arbete än plåt. Det kräver både erfarenhet, kunnande och auktoriseringar. Gröna tak, så kallade sedumtak, har blivit väldigt populärt de senaste åren och är något som vi lägger regelbundet. Sedumtak är på många sätt miljövänligt. Det minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, det tar upp och binder föroreningar i luften, det isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur, det skyddar takets tätskikt mot UV-strålning och det dämpar buller. Vi åtar oss gärna uppdrag att lägga sedumtak.

Takskottning, Målning och Taksäkerhet
När vintern kommer, kommer också snön. När snön kommer blir efterfrågan på takskottning mycket stor. Vi på Plåtslagaren GH Johansson har stor erfarenhet av snöskottning. Alla våra takskottare är utbildade och har genomgått riskbedömnings- och säkerhetsutbildningen "skotta säkert" genom Plåt & Ventföretagen. Idag har vi ramavtal med ett flertal av Stockholms stora fastighetsägare. I samband med takrenoveringar uppdaterar vi vanligtvis taksäkerheten. Vi monterar all slags taksäkerhet, från livlinefästen, snörasskydd, takstegar och gångbryggor med vajersystem till skyddsräcken och skorstensprodukter som plattformar och band. Vi åtar oss även takmåleriuppdrag i samband med takrenoveringar, vanligtvis genom duktiga underentreprenörer.

Serviceavtal
Vi utför översyn av tak med avtalad periodicitet och sammanställer eventuella åtgärdsförslag. Det är självklart upp till den enskilda fastighetsägaren att välja entreprenör för att utföra föreslagna åtgärder.

Vi har dokumenterad erfarenhet av kulturfastigheter. Plåtslagaren GH Johansson AB bygger och förvaltar fastigheter.
Traditionellt plåtslageri
Koppararbeten
Bandtäckningar
Tätskikt
Tak och fasader
Takmålning
Stuprör och hängrännor
Snöskottning
Taksäkerhet
Serviceavtal
Terrasser 
Innergårdar
Snöskottningsavtal
Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. Det är mycket viktigt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens och de resurser som arbetet kräver. Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta (ofta riskfyllda) arbete. Vi har stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra snöskottningstjänster. Självklart är vi licenserade för röjning av snö och is på tak och innehar Skotta Säkert-legitimation.

Skotta säkert genomförs av Plåtslageriernas Riksförbund i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen. Läs mer om licenseringen här.
Vi säkrar ditt tak
Taksäkerhet och taksäkerhetsanordningar är benämningen på de tekniska detaljer som monteras på fasader och tak för att säkert kunna tillträda, förflytta sig och arbeta på tak. Vi utför taksäkerhetsarbeten såsom gångbryggor, skorstensstegar, snörasräcken m.m. Samtligt material är varmförzinkat galvaniserat stål som pulverlackeras i standard-kulörer. Infästningar sker oftast med sk. falsfästen, dvs ej genomgående infästningar.

Välkomna till oss med förfrågningar.

Kontakta oss
Producerad av
crossmenu